ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією ФОП Лук'яненко Олександр Сергійович (email: brokenrevealed@gmail.com, інтернет-магазин brokenrevealed.com) (далі - «Продавець») укласти договір купівлі-продажу дистанційним способом, а саме через інтернет-магазин, Товару, представленого на сайті brokenrevealed.com. Даний договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовити» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або за допомогою телефонного дзвінка.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та замовлений через форму оформлення замовлення або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою brokenrevealed.com створений для укладення договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет. 

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом Оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або за допомогою телефонного дзвінка. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі. 

 

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму оформення замовлення.

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх достовірності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 

3.3.1. ПІБ Покупця; 

3.3.2. адреса Покупця або адреса відділення служби доставки (перевізника), за якою службі доставки (перевізнику) слід доставити Товар; 

3.3.3. контактний телефон;

3.3.4. електронна адреса.

3.4. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за якісне виконання замовлення Покупця при покупці товару в Інтернет-магазині.

3.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в форму оформлення замовлення на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення у особистому порядку, попередньо узгодженому між Продавцем та Покупцем. Після оформлення Замовлення у особистому порядку, попередньо узгодженому між Продавцем та Покупцем, дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця. 

3.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 

3.7. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (Оферти) (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти); 

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.  

 

4. ЦІНА І ДОСТАВКА ТОВАРУ

4.1 Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари вказані на сайті у гривнях.

4.2 Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо службі доставки (перевізнику). 

4.4. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок. 

4.5. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі "доставка і оплата".

4.6. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.7. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості, зовнішнього вигляду і комплектності товару. 

4.8. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту передачі Продавцем Товару службі доставки (перевізнику), обраної Покупцем.  

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов’язаний: 

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та виконувати замовлення Покупця. 

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право: 

5.2.1 Змінювати в односторонньому порядку, розміщуючи на сайті Інтернет-магазину: умови цього Договору; будь-яку інформацію стосовно Товарів, попередньо розміщену на сайті Інтернет-магазину; характеристики Товарів; ціни на Товари та вміст сайту Інтернет-магазину в цілому. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. 

5.3. Покупець зобов'язаний:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця.

 

 

6. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець має право на обмін або повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на обмін або повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту покупки, не враховуючи дня купівлі. Обмін або повернення товару належної якості проводяться, якщо Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, не пошкоджені упаковка, пломби, ярлики, а також присутній розрахунковий документ, який підтверджує факт покупки Товару Покупцем в Інтернет-магазині. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України та перерахований в розділі "обмін та повернення"

6.2. Повернення Товару відбувається виключно за умови подання Покупцем Продавцеві заповненої Заяви на повернення товару у регламентно коректній формі та протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту покупки, не враховуючи дня купівлі.

6.3. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. та п 6.2. Договору та чинним законодавством України. 

6.4. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця. 

6.5. Обмін або повернення Товару за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується. 

6.6. У разі повернення Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення Товару, за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою Товару Покупцеві, якщо такі були.

6.8. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» проводиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил використання або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили. 

6.9. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, який має індивідуально-визначені властивості, якщо передбачається, що конкретний Товар виготовляється під замовлення конкретного Покупця та, відповідно, має бути використаний саме цим Покупцем. Підтвердженням того, що товар, представлений в Інтернет-магазині відноситься до товарів, які мають індивідуально-визначені властивості, є відмінність у характеристиках кожного окремо виготовленого Товару, про що Покувцеві додатково повідомляється у текстовому форматі на сторінці оформлення замовлення відповідного Товару в Інтернет-магазині. 

6.10. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором здійснюється за адресою, попередньо узгодженою з Продавцем.

 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця. 

7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд Товар.

7.3. Продавець не несе відповідальності за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей і мобільних пристроїв.

7.4. Продавець не несе відповідальності за незначні відмінності Товарів, вироблених з використанням ручної роботи один від одного та/або від зображень з Товаром, розміщених на Сайті, якщо такі відмінності виникають внаслідок особливостей технологій виробництва таких Товарів.

7.5. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації. 

7.6. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.7. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону. 

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Вказуючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди. 

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, в тому числі таким, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей договір укладено на території України і він діє відповідно до чинного законодавства України. 

9.2. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Покупцем і Продавцем вирішуються шляхом переговорів. У випадку відсутності можливостей для врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів, відповідно до чинного законодавства України. 

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.